نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات پژوهشی

 • مطالعه محیط رسوب گذاری و زیست چینه نگاری بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (چاه شماره ۶۳) 
  محبوبه امیدوار ; حمزه مهرابی ; فرشته سجادی 177-158
  بازدید: 1337
  تعیین رخساره‌های الکتریکی بر اساس رخساره‌های رسوبی و گونه های سنگی به کمک روشهای خوشه‌بندی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی و اطلاعات مغزه حفاری در سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی 
  حسن باقری ; فرهاد خوشبخت ; لیلا فضلی 195-178
  بازدید: 1282
  ریزرخساره ها و محیط رسوبی سنگ آهکهای سازند دلیچای در شمال شرق شاهرود (برش ری آباد) 
  عصمت بهرامی راد ; اهری ‏پور رضا 207-196
  بازدید: 1122
  زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه برمبنای نانوفسیلهای آهکی در برش شوشود (شمال بیرجند) 
  فرح جلیلی ; فاطمه هادوی ; مرضیه نطقی مقدم 208-217
  بازدید: 777
  رسوب گذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود 
  بهنام رحیمی ; فرزین قائمی 235-218
  بازدید: 1117
  نئوایکنولوژی ساخت زیست زادی کمیاب Koilosoma (Hitchcock, ۱۸۵۸) در رسوبات آبرفتی ابهررود، استان زنجان، شمال باختری ایران 
  نصرالله عباسی 243-236
  بازدید: 793
  محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های مخلوط سیلیسی آواری ـ کربناته سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان ـ شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ) 
  راهله عقیقی ; اسدالله محبوبی ; سید رضا موسوی حرمی ; محمد خانه‌باد 267-244
  بازدید: 953
  کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگیها، رخساره های رسوبی و پدیده‌های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران 
  مریم منصوری هفشجانی ; حسین رحیم پور بناب ; وحید توکلی 286-268
  بازدید: 1273


  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی رخساره‌های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد دارای شماره پروانه 3305/124 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و درجه علمی ـ پژوهشی شماره 89415/11/3/89 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا عاشوری ناشر: گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد