این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ژئوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تأکید بر منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی

صدیقه امجدی; محمد حسین محمودی قرائی; سید رضا موسوی حرمی; اسدالله محبوبی; حمید علیزاده کتک لاهیجانی

پتروگرافی و ژئوشیمی تراورتنهای کواترنری در برشهایی از شمال و غرب ایران

خدابخش خدابخش; سعیده رحمانی; حسن محسنی; شهاب کاظمی; عزت قائمی

بررسی ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه بیجگان (شمال شرق دلیجان)

مهران محمدیان اصفهانی; امرالله صفری; حسین وزیری مقدم