این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند چهل‌کمان در برش الگو (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) و معرفی اثرفسیلهای آن

بتول ریوندی; محمد وحیدی‌نیا; مهدی نجفی; اسدلله محبوبی; سید محمدعلی موسوی زاده