این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نهشته های کربنیفر پیشین در برش هوتک (کرمان) بر اساس کنودونت‌ها

طیبه احمدی ابراهیم آبادی; محمد داستانپور; محمدرضا وزیری; علی بهرامی

تاریخچه دیاژنز سازند مزدوران و ارتباط دولومیتی شدن با سکانس‌های رسوبی در دشت گنبد، غرب کپه‌داغ

زهرا پورحیدر; محمد حسین محمودی قرائی; اسدالله محبوبی; رضا موسوی حرمی

زیست چینه‌نگاری و محیط رسوبی سازند گرو در چاه A، لرستان مرکزی، شمال غرب زاگرس

زهرا ذوالفقاری; فریبا فروغی; ابراهیم قاسمی نژاد; محسن یزدی مقدم