این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهواز

حامده اسدزاده; سید رضا موسوی حرمی; محمد خانه باد; اسداله محبوبی; محمد رحیم کریمی

مشخصات سیالات درگیر موجود در سیمان‌های کلسیتی مخازن نفتی (سازندهای بنگستان و آسماری) میدان کوپال، فروافتادگی دزفول، استان خوزستان

حمیده عباداله زاده; علی کدخدایی; علی اصغر کلاگری; نصیر عامل; محمد حسین حیدری فرد; مریم میرشاهانی

ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

جواد هنرمند; علی اسعدی; علی معلمی; ایرج عبداللهی فرد; سعید منیبی