این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهواز

حامده اسدزاده; سید رضا موسوی حرمی; محمد خانه باد; اسداله محبوبی; محمد رحیم کریمی
تعداد مشاهده : 252 صفحه 18-1 PDF

مشخصات سیالات درگیر موجود در سیمان‌های کلسیتی مخازن نفتی (سازندهای بنگستان و آسماری) میدان کوپال، فروافتادگی دزفول، استان خوزستان

حمیده عباداله زاده; علی کدخدایی; علی اصغر کلاگری; نصیر عامل; محمد حسین حیدری فرد; مریم میرشاهانی
تعداد مشاهده : 243 صفحه 86-73 PDF

محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنزی توالی کربناته بیستون (کرتاسه زیرین) منطقه کرمانشاه، غرب ایران

مهناز عظیمی; محمد حسین محمودی قرائی; اسداله محبوبی; کمال طاهری
تعداد مشاهده : 159 صفحه 108-87 PDF

ریز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند سروک در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

جواد هنرمند; علی اسعدی; علی معلمی; ایرج عبداللهی فرد; سعید منیبی
تعداد مشاهده : 239 صفحه 151-133 PDF