این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگهای منشأ احتمالی در میدان پارس جنوبی

روشنک صنعی; حسین رحیم پور بناب; محمود معماریانی; اشکان اسدی اسکندر

بررسی علل تشکیل شکافها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر

غلامرضا لشكری پور; محمد غفوری; حمید رضا رستمی بارانی