این نشریه در پایگاههای زیر نمایه می‌شود: 1ـ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشریات کشور 3ـ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

جلبک‌های سبز (داسی‌کلاداسه‌آ) نهشته‌های پالئوسن منطقه غرب بیرجند (برش گرونگ)

فرزانه بارانی; کوروش رشیدی; ناصر رئیس‌السادات; مرضیه خزایی

بررسی رخساره‌ها و پیوستگی رسوبی در رسوبات حوضه آب‌ریز تلخاب (غرب استان ایلام)

یاسمن رفیقدوست; سید رضا موسوی حرمی; محمد حسین محمودی قرایی; اسدالله محبوبی