اين نشريه در پايگاههاي زير نمايه مي‌شود: 1ـ پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشريات کشور 3ـ پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي


دریافت نسخه XML این شماره

Sea level change interpretation of Caspian Sea by using magnetic susceptibility data of bottom sediments

شاه کرمی شاه کرمی; رحیم پور بناب رحیم پور بناب; علیزاده کتک لاهیجانی علیزاده کتک لاهیجانی; لروی لروی; شاه حسینی شاه حسینی

Ferruginous oolitic limestone in Shishtu Formation (Late Devonian) and the role of Microbial activities in their formation

محمودی قرائی محمودی قرائی; عاشوری Reza عاشوری; خانه باد خانه باد; قادری قادری