اين نشريه در پايگاههاي زير نمايه مي‌شود: 1ـ پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشريات کشور 3ـ پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي


دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

مطالعات دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی رخساره‌های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس

خانه باد خانه باد; موسوی حرمی موسوی حرمی; صباغ بجستانی صباغ بجستانی

چینه نگاری زیستی و سکانسی سازند تیرگان در شرق حوضه کپه داغ (دره خور، شمال شرق مشهد)

ریوندی ریوندی; نجفی نجفی; موسوی حرمی موسوی حرمی; محبوبی محبوبی; وحیدی نیا وحیدی نیا

مطالعه سازند آب تلخ برمبنای استراکودها به منظور تعیین پالئواکولوژی و محیط رسوبی قدیمه در برش بافرجی

سلیمان نوری سلیمان نوری; علامه علامه; ترشیزیان ترشیزیان; شریفیان عطار شریفیان عطار

چینه نگاری سکانسی و میکروفاسیس سازند سروک در جنوب غرب فیروزآباد

صفدری ادیمی صفدری ادیمی; وزیری مقدم وزیری مقدم; صیرفیان صیرفیان; غبیشاوی غبیشاوی; طاهری طاهری

میکروبایواستراتیگرافی مرز سنومانین ـ تورونین در برش شوراب (شرق حوضه کپه داغ)

عبدالشاهی عبدالشاهی; وحیدی نیا وحیدی نیا; عاشوری عاشوری; رحیمی رحیمی

زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب فیروزآباد

کلنات کلنات; وزیری مقدم وزیری مقدم; طاهری طاهری

ایکنوفاسیس گلوسی فانجیتس در آخرین افق سازند آب‌دراز، ویژگیها و کاربردها در تفسیر محیط رسوبی

محمودی قرائی محمودی قرائی; کریمیان طرقبه کریمیان طرقبه; وحیدی نیا وحیدی نیا