اين نشريه در پايگاههاي زير نمايه مي‌شود: 1ـ پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 2ـ بانک اطلاعات نشريات کشور 3ـ پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی رخساره های رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه ـ سرنیش (جنوب مشهد)

عفت پاسبان; محمد حسین محمودی قرائی; اسدالله محبوبی; محمد خانه باد; سمیرا تقدیسی نیکبخت

نگرشی نو بر تطابق چینه ای گذر پرمین ـ تریاس در قفقاز میانی و شمال باختر ایران: پیچیدگیها و راهکارها

عباس قادری; علیرضا عاشوری; دیتر کورن; محمد حسین محمودی قرایی; لوسینا لدا