مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 6، شماره 2، سال 1392 پالئوسلها و بوکسیتها در البرز شرقی و رهیافتهایی برای دیرینه اقلیم دونین ـ پرمین
( غلامحسین شمعانیان ; مریم کیااشکوریان )
2138 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 2، سال 1392 چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی دیرین نهشته‌های الیگوسن پسین در برش تنبور (جنوب غرب کرمان، ایران مرکزی)
( علی انجم شعاع ; مهناز امیرشاهکرمی )
1899 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 2، سال 1392 بررسی تغییرات پالئواکولوژیکی در رسوبات هولوسن دریای عمان (منطقه سیریک) بر اساس نانوپلانکتونهای آهکی
( الهام مجتهدین ; فاطمه هادوی ; راضیه لک )
1746 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 2، سال 1393 مطالعه محیط رسوب گذاری و زیست چینه نگاری بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی اهواز (چاه شماره 63)
( محبوبه امیدوار ; حمزه مهرابی ; فرشته سجادی )
1726 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 2، سال 1392 نقش دیاژنز در تشکیل کانیهای رسی: رسوبات ژوراسیک میانی، شمال شرق ایران
( مهدی رضا پورسلطانی )
1635 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 2، سال 1393 تعیین رخساره‌های الکتریکی بر اساس رخساره‌های رسوبی و گونه های سنگی به کمک روشهای خوشه‌بندی با استفاده از نگارهای چاه پیمایی و اطلاعات مغزه حفاری در سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی
( حسن باقری ; فرهاد خوشبخت ; لیلا فضلی )
1573 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 2، سال 1393 کاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگیها، رخساره های رسوبی و پدیده‌های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایران
( مریم منصوری هفشجانی ; حسین رحیم پور بناب ; وحید توکلی )
1535 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 2، سال 1393 رسوب گذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود
( بهنام رحیمی ; فرزین قائمی )
1508 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 1، سال 1393 خاستگاه سازند زاگون بر اساس پتروگرافی، آنالیز مودال و ژئوشیمی در برش سربندان، البرز مرکزی
( مریم جافری سالور ; محبوبه حسینی برزی ; عباس صادقی )
1369 چکیده   PDF
جلد 7، شماره 2، سال 1393 ریزرخساره ها و محیط رسوبی سنگ آهکهای سازند دلیچای در شمال شرق شاهرود (برش ری آباد)
( عصمت بهرامی راد ; اهری ‏پور رضا )
1364 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)